مطالب دسته بندی اول

مطالب دسته بندی دوم

جیپسین

جیپسین

جیپسین صندل سنتی کره ای بود که از پوشال ساخته می شد. کره ای ها سندل های پوشالی را از زمان باستان می پوشیدند و تاریخ آن به دو هزار سال پیش بر می گردد.... بیشتر بخوانید

مطالب دسته بندی سوم